Priser

PRISER I ASKER JUDOKLUBB – 2021

Det skilles mellom medlemsavgift og treningsavgift.

Dette er vi pliktig til ihht gjeldende regler fastsatt av Norges Idrettsforbund.

Medlemsavgiften er årlig og man står som registrert medlem ut kalenderåret.

Treningsavgiften betales forskuddsvis halvårlig.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift: 250,- kr per år.

TRENINGSAVGIFT

Det gis 15% familierabatt på familiemedlemmer. 

Samme betalingskontakt må være registrert i medlemssystemet Spond Club for at rabatten skal slå inn. 

judomann.gif

Judotrening: Nybegynnere barn                                  1-2 gang per uke – 1500,- kr / semester

Judotrening: Videregående barn                                  1 gang per uke – 1500,- kr / semester

2 ganger per uke – 1800,- kr / semester

Mosjonsutøver  – Senior over 18 år (*)                         Kun judo              – 800,- kr /semester

Judo + Brasiliansk Jiujitsu –  Fra 13 år                       1-3 ganger/uke    – 1800,- kr / semester

Pris er for ett semester. Vårsemestret går fra ca. 15. januar til ca.10. juni.

Høstsemestret fra ca 1. September til ca 10. desember

Judodrakter selges i klubben via vår butikk . 

Pris avhenger av kvalitet, størrelse og farge. 

Barnedrakter:  300-450 kr  («Junior»)

Ungdomsdrakter: 600-1000 kr   («Club»)

Konkurransedrakter : Fra 1300,- kr   («Semi-competion»)

Tillegg for blå drakt ca 100,- kr  (konkurranseutøvere).

—————————————————————————–

To gratis prøvetimer.

Medlemskapet løper til vi har mottatt skriftlig utmelding til medlemskap@askerjudo.no

Vennligst administrer ditt medlemskap online.

Kontingent refunderes som hovedregel ikke.

(*) Konkurranseutøvere over 18 år betaler full kontingent.

                                                Judo er en rimelig sport !