Priser

PRISER I ASKER JUDOKLUBB – 2022

Det skilles mellom medlemsavgift og treningsavgift.

Dette er vi pliktig til ihht gjeldende regler fastsatt av Norges Idrettsforbund.

Medlemsavgiften er årlig og man står som registrert medlem ut kalenderåret.

Treningsavgiften betales forskuddsvis halvårlig.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift: 250,- kr per år.

TRENINGSAVGIFT

Det gis 15% familierabatt på familiemedlemmer. 

Samme betalingskontakt må være registrert i medlemssystemet Spond Club for at rabatten skal slå inn. 

Judotrening:  Barn                                                     1500,- kr / semester

Judotrening:  Ungdom    (13 år)                                1800,- kr / semester

 BJJ – Brasiliansk jujitsu                                            1000,- kr /semester

Pris er for ett semester. Vårsemestret går fra ca. 15. januar til ca.10. juni.

Høstsemestret fra ca 1. September til ca 10. desember

Judodrakter selges i klubben via vår butikk . 

Pris avhenger av kvalitet, størrelse og farge. 

Barnedrakter:  300-450 kr  («Junior»)

Ungdomsdrakter: 600-1000 kr   («Club»)

Konkurransedrakter : Fra 1300,- kr   («Semi-competion»)

Tillegg for blå drakt ca 100,- kr  (konkurranseutøvere).

—————————————————————————–

To  gratis prøvetimer.

Medlemskapet løper normalt til vi har mottatt skriftlig utmelding til medlemskap@askerjudo.no.

Vi forbeholder oss retten til å stryke medlemmer som ikke er aktive eller unnlater å betale ( i tråd med NIFs retningslinjer. )

Kontingent refunderes som hovedregel ikke.

(*) Konkurranseutøvere over 18 år betaler etter avtale.

(*)  BJJ-utøvere fra andre klubber som trener sporadisk i Asker kan betale per treningstime (etterskuddsvis)   

 Judo er en rimelig sport !